top of page

K9 Cine'Blog

  • Instagram
  • Facebook

The Passion of Cinema Experiences

ตีตั๋ว...พาทัวร์โรงหนัง

12 Cinemas @ Westgate Cineplex

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 12 โรงภาพยนตร์ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex) อาณาจักรโรงหนังที่ใหญ่สุด แห่งย่านบางใหญ่ ของชาวนนทบุรี ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2015 พร้อมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ระดับ Super Regional Mall ที่ตั้งอยู่บนโลเคชั่นทำเลทองของฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก ทำให้มียอดผู้ชมติดอันดับ Top 10

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ นับเป็นแบรนด์ที่ 9 ในเครือเมเจอร์ กรุ้ป ด้วยงบลงทุน 400 ล้านบาท เนรมิต 12 โรงภาพยนตร์ มาพร้อมระบบ 4DX และ IMAX รวมทั้งโรง VIP Ultra Screen และเอาใจกลุ่มครอบครัวด้วยโรงหนังสำหรับเด็กในรูปแบบเก้าอี้หลากสีสัน ก่อนจะปรับเป็น Kids Cinema เต็มรูปแบบสาขาที่ 2 ถัดจาก เมกา ซีนีเพล็กซ์ ในปี 2018

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ ชั้น 4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket ชั้น 4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
จุดจำหน่ายเครื่องดื่ม ป๊อปคอร์น Concession ชั้น 4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
จุดฉีกบัตร ชั้น 4 ทางขึ้นไปโรงภาพยนตร์ชั้น 5

พื้นที่ของ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนชั้น 4-5 ของเซ็นทรัล เวสต์เกต ทั้ง 12 โรงภาพยนตร์ อยู่บนชั้น 5 ประกอบด้วยโรงขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมกว่า 2,250 ที่นั่ง

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ทางขึ้นไปโรงภาพยนตร์ชั้น 5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
บริเวณ Lobby ชั้น 5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
บริเวณ Lobby ชั้น 5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
บริเวณ Lobby ชั้น 5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
จุดจำหน่ายเครื่องดื่ม ป๊อปคอร์น ชั้น 5

เมื่อผ่านจุดฉีกบัตรชั้น 4 ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น 5 แล้ว จะเป็นพื้นที่ Lobby ส่วนกลาง ฝั่งซ้ายเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ที่ 1-4 ฝั่งขวาเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ที่ 5-12

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ทางขึ้น-ลง ระหว่างชั้น 4-5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 2 (VIP Ultra Screen)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 3-4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ทางเดินไปโรงภาพยนตร์ที่ 3-4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 3-4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5-11
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
โซนเด็กเล่น หน้าโรงภาพยนตร์ที่ 5 (Kids Cinema)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5-11
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ประตูทางเข้าโรงภาพยนตร์
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ทางเข้าโรงภาพยนตร์

Cinema 1 โรง 4DX ขนาด 128 ที่นั่ง (Premium / Privilege Chair) จอภาพ Flat

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 (4DX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 (4DX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 (4DX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 (4DX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 (4DX)

Cinema 2 โรง VIP Ultra Screen ขนาด 60 ที่นั่ง (Ultra Screen Seat) จอภาพ Scope พร้อม VIP Lounge ไว้ให้บริการ

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
VIP Lounge ด้านหน้า โรงภาพยนตร์ที่ 2 (Ultra Screen)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
VIP Lounge ด้านหน้า โรงภาพยนตร์ที่ 2 (Ultra Screen)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 (Ultra Screen)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ที่นั่ง Ultra Screen รงภาพยนตร์ที่ 2

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 179 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Flat พร้อมด้วยระบบเสียง QLI-3D Sound ด้วยลำโพง 32 ช่องเสียง ให้มิติของเสียงได้รอบทิศทาง

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 (ปรับหน้าจอ Aspect Ratio แบบ Scope)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ที่นั่ง Opera Chair ในโรงภาพยนตร์ที่ 3-4 และ IMAX

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 222 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
หน้าจอโรงภาพยนตร์ที่ 4

Cinema 5 โรง Kids Cinema ขนาด 124 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Honeymoon Twin / Double Sofa Bed) จอภาพ Flat (ปรับปรุงเป็น Kids Cinema เต็มรูปแบบในปี 2018)

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
เก้าอี้ Honeymoon Twin ในโรงภาพยนตร์ที่ 5-11

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 190 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Honeymoon Twin) จอภาพ Flat พร้อมเก้าอี้หลากสีสันของ Kids Cinema แบบเดิมตั้งแต่ปี 2015

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 (ปรับหน้าจอ Aspect Ratio แบบ Scope)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 179 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Honeymoon Twin) จอภาพ Flat

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7

Cinema 8 โรงปกติ ขนาด 242 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Honeymoon Twin) จอภาพ Flat

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 (ปรับหน้าจอ Aspect Ratio แบบ Scope)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
หน้าจอโรงภาพยนตร์ที่ 8

Cinema 9 โรงปกติ ขนาด 165 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Honeymoon Twin) จอภาพ Flat แถมเสา 1 ต้น

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 (ปรับหน้าจอ Aspect Ratio แบบ Scope)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9

Cinema 10 โรงปกติ ขนาด 220 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Honeymoon Twin) จอภาพ Flat

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 (ปรับหน้าจอ Aspect Ratio แบบ Scope)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
หน้าจอโรงภาพยนตร์ที่ 10

Cinema 11 โรงปกติ ขนาด 140 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Honeymoon Twin) จอภาพ Flat

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 11
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 11
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 11 (ปรับหน้าจอ Aspect Ratio แบบ Scope)

Cinema 12 โรง IMAX ขนาด 402 ที่นั่ง (Premium / Privilege / Ultimate Chair) จอภาพขนาด 13.7x25.7 เมตร ฉายด้วยระบบ IMAX Digital 2K

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 12 (IMAX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 12 (IMAX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 12 (IMAX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 12 (IMAX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 12 (IMAX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ด้านหน้าทางเข้า โรงภาพยนตร์ที่ 12 (IMAX)
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
Lobby ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 12 (IMAX)

ห้องน้ำมีให้บริการ 2 จุด ฝั่งโรง 1-4 บริเวณด้านหลังโรง 2 และฝั่งโรง 5-12 บริเวณด้านหลัง Concession ข้างโรง 6 มีห้องน้ำเด็กให้บริการแยกโดยเฉพาะ

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ทางเดินเข้าห้องน้ำฝั่งโรงภาพยนตร์ที่ 5-11
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ห้องน้ำฝั่งโรงภาพยนตร์ที่ 5-11
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ห้องน้ำฝั่งโรงภาพยนตร์ที่ 1-4
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
ห้องน้ำสำหรับเด็ก ฝั่งโรงภาพยนตร์ที่ 5-11
เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (Westgate Cineplex)
(ผังตำแหน่งพื้นที่โรงภาพยนตร์ อัตราส่วนโดยประมาณ)

สามารถเดินทางมา เซ็นทรัล เวสต์เกต ได้อย่างสะดวก ด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ลงสถานีตลาดบางใหญ่


เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ
สนใจ เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ ติดต่อเบอร์โทร 084-464-4687 หรือ คลิกที่นี่
84 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page