top of page

K9 Cine'blog
CINEMA Explorer

Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง

ก่อนอื่นต้องบอกว่าโรงหนัง (ทั่วไป) แต่ละโรงมีการติดตั้งจอภาพที่แตกต่างกัน รูปแบบของจอหลักๆ มี 2 อัตราส่วน คือ Scope และ Flat โดยการติดตั้งนั้นบางโรงอาจจะใช้จอแบบแต็มความกว้าง หรือ Wall-to-Wall แต่บางโรงก็อาจจะไม่เต็มพื้นที่ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโรงนั้นๆ เลยใช้วิธีการคำนวณขนาดจอ (โดยการประมาณ) อย่างง่ายๆ 4 รูปแบบ

Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง
Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง
  1. โรงที่ติดตั้งจอ แบบ Wall to Wall หรือ เกือบเต็มความกว้างของโรง

  2. โรงที่ติดตั้งจอ แบบไม่เต็มความกว้างโรง

  3. โรงที่ติดตั้งจอ แบบ Wall to Wall และ มีทางเดินตรงกลาง

  4. โรงที่ติดตั้งจอ แบบไม่เต็มความกว้างโรง และ มีทางเดินตรงกลาง

โดยการคำนวณนี้จะใช้ขนาดเก้าอี้มาตรฐาน ประมาณ 0.58 เมตร และ ขนาดความกว้างทางเดิน ประมาณ 1.5 เมตร เป็นตัวคำนวณเพื่อให้พอประมาณ ความกว้างของจอกันคร่าวๆ ส่วนความสูงนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนจอ Scope 2.39:1 หรือ Flat 1.85:1 และโครงสร้างโรงภาพยนตร์แต่ละโรง อาจมีความแตกต่างกัน เช่นความโค้งจอ ที่นั่ง หรือทางเดินกว้างกว่ากันเล็กน้อย ทำให้ตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆ 100%


ส่วนจะรู้ได้ยังไงว่าโรงไหน จอ Scope หรือ Flat ?? คงต้องอาศัยจากประสบการณ์ที่เคยดูมาแต่ละโรง หรือดูจากภาพของโรงนั้นๆ


แต่ก็จะมีบางโรง ที่ติดตั้งจอกแบบ Univisium Ratio ในอัตราส่วน 2:1 ซึ่งเป็นสัดส่วนตรงกลางระหว่าง 2.35:1 กับ 1.85:1 เวลาเปลี่ยนอัตราส่วนหนังที่ฉาย Scope/Flat จะมี Screen Masking ปรับทั้งด้านข้าง และด้านล่าง/บนจอ (เช่น สาขา เมกา ซีนีเพล็กซ์ เป็นต้น)


Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง

Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง

ตัวอย่างโรง แบบที่ 1

ติดตั้งจอ แบบ Wall to Wall หรือ เกือบเต็มความกว้างของโรง

การคำนวณ = (จำนวนที่นั่งในแถว x 0.58) + (ความกว้างทางเดิน x 2)

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Scope

อัตราส่วนหนัง 2.39:1

ความยาว = (21 x 0.58) + (1.5 x 2) = 15.18 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 2.39 = 6.35 เมตร


อัตราส่วนหนัง 1.85:1 (ปิดม่านซ้าย-ขวา)

ความยาว = 11.74 เมตร

ความสูง = 6.35 เมตร

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Flat

อัตราส่วนหนัง 1.85:1

ความยาว = (21 x 0.58) + (1.5 x 2) = 15.18 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 1.85 = 8.20 เมตร


อัตราส่วนหนัง 2.39:1 (ปิดม่านบน-ล่าง)

ความยาว = 15.18 เมตร

ความสูง = 6.35 เมตร

Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง

ตัวอย่างโรง แบบที่ 2

ติดตั้งจอ แบบไม่เต็มความกว้างโรง (โดยส่วนมากจอจะยาวเท่ากับแถวที่นั่ง)

การคำนวณ = (จำนวนที่นั่งในแถว x 0.58)

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Scope

อัตราส่วนหนัง 2.39:1

ความยาว = (21 x 0.58) = 12.18 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 2.39 = 5.09 เมตร


อัตราส่วนหนัง 1.85:1 (ปิดม่านซ้าย-ขวา)

ความยาว = 9.42 เมตร

ความสูง = 5.09 เมตร

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Flat

อัตราส่วนหนัง 1.85:1

ความยาว = (21 x 0.58) = 12.18 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 1.85 = 6.58 เมตร


อัตราส่วนหนัง 2.39:1 (ปิดม่านบน-ล่าง)

ความยาว = 12.18 เมตร

ความสูง = 5.09 เมตร

Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง

ตัวอย่างโรง แบบที่ 3

ติดตั้งจอ แบบ Wall to Wall และ มีทางเดินตรงกลาง

การคำนวณ = (จำนวนที่นั่งในแถว x 0.58) + (ความกว้างทางเดิน x 3)

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Scope

อัตราส่วนหนัง 2.39:1

ความยาว = (25 x 0.58) + (1.5 x 3) = 19.00 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 2.39 = 7.95 เมตร


อัตราส่วนหนัง 1.85:1 (ปิดม่านซ้าย-ขวา)

ความยาว = 14.71 เมตร

ความสูง = 7.95 เมตร

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Flat

อัตราส่วนหนัง 1.85:1

ความยาว = (21 x 0.58) + (1.5 x 3) = 19.00 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 1.85 = 10.27 เมตร


อัตราส่วนหนัง 2.39:1 (ปิดม่านบน-ล่าง)

ความยาว = 19.00 เมตร

Quick Tips ฮาวทู...รู้ขนาด "จอหนัง" แต่ละโรง

ตัวอย่างโรง แบบที่ 4

ติดตั้งจอ แบบไม่เต็มความกว้างโรง และ มีทางเดินตรงกลาง (โดยส่วนมากจอจะยาวเท่ากับแถวที่นั่ง)

การคำนวณ = (จำนวนที่นั่งในแถว x 0.58) + (ความกว้างทางเดิน x 1)

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Scope

อัตราส่วนหนัง 2.39:1

ความยาว = (25 x 0.58) + (1.5 x 1) = 16.00 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 2.39 = 6.69 เมตร


อัตราส่วนหนัง 1.85:1 (ปิดม่านซ้าย-ขวา)

ความยาว = 12.37 เมตร

ความสูง = 6.69 เมตร

-----------------------------------

กรณีที่เป็นจอแบบ Flat

อัตราส่วนหนัง 1.85:1

ความยาว = (25 x 0.58) + (1.5 x 1) = 16.00 เมตร

ความสูง = ความยาว ÷ 1.85 = 8.64 เมตร


อัตราส่วนหนัง 2.39:1 (ปิดม่านบน-ล่าง)

ความยาว = 16.00 เมตร

ความสูง = 6.69 เมตร


วิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับ "บางโรง" ที่ขนาดจอกับผังที่นั่ง ไม่สัมพันธ์กัน อย่างสาขาที่ตกทอดมาจาก อีจีวี ยุคแรกๆ เช่น โรง 1 สำโรง, โรง 8 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, โรง 9 ฟิวเจอร์รังสิต,โรง 7 แฟชั่น, โรง 5 ซีคอน เป็นต้น

194 views0 comments

Comments


© 2024 : K9Digitive    |    About Us    |    Contact Us    |    Facebook

bottom of page