top of page

CINE'tive

The Passion of Cinema

ตีตั๋ว...พาทัวร์โรงหนัง

8 Cinemas @ Major Cineplex Samrong

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 8 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong) สุดยอดเมืองหนังของชาวสำโรง และศูนย์รวมความแปลก(ตา) กับรูปแบบโรงหนังไม่ค่อยเหมือนใคร และอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน จากอดีต EGV 5 โรง เปลี่ยนมาเป็น Major Cineplex 12 โรง และยุบโรงที่ 1-4 ทำให้เหลือ 8 โรง (โรง 5-12 เดิม) มาจนถึงทุกวันนี้

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณด้านหน้า จุดจำหน่ายบัตร Box Office E-Ticket และ Concession

พื้นที่โรงภาพยนตร์ ตั้งอยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง สาขานี้จะแบ่งเป็น 2 โซน คือฝั่ง Box Office จะเป็นโรงภาพยนตร์โรงที่ 1-4 และฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงที่ 5-8 บนพื้นที่ชั้น 5 ของอิมพีเรียลสำโรง รวม 1,732 ที่นั่ง มีตั้งแต่โรงขนาดเล็ก ไปจนถึงใหญ่ แต่ขนาดจอไม่ใหญ่ตามโรง ไม่มีโรงพิเศษ (นอกจากเก้าพิเศษ Opera Chair ที่ผสมอยู่ในบางโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
จุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-4
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณ Lobby ที่นั่งรอชมภาพยนตร์

Cinema 1 โรงปกติ พี่ใหญ่สุด ขนาด 386 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน และรุ่นเก่า จัดวางแบบสับหว่าง แบ่งเป็น 3 ตอน บนพื้นที่ 6 เหลี่ยม (คล้ายหอประชุมโรงเรียน) จอภาพ Scope ขนาดมินิมอลตรงกลางชิดเพดานแต่ไม่เต็มความกว้างของขนาดโรง เพราะเพดานที่ค่อนข้างต่ำ คนตัวสูงลุกขึ้นยืนหัวเกือบถึงลำแสงโปรเจคเตอร์

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

ยิ่งถ้ารอบนั้นภาพยนตร์เรื่องที่ฉายเป็นอัตราส่วน Flat จอก็จะยิ่งเล็กลงไปอีก

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 231 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน และรุ่นเก่า จอภาพ Scope ขนาดมินิมอล และประติมากรรม (คาน) ขนาดใหญ่ด้านบนเพดาน ทำให้จอไม่สามารถขยายได้เต็มความกว้างของขนาดโรง

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 2
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Cinema 3 โรงปกติ น้องเล็กสุดกะทัดรัด ด้วยขนาดเพียง 113 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน และรุ่นเก่า จอภาพ Flat ขนาดมินิมอล แบบ Wall-to-Wall

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 186 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน และรุ่นเก่า จอภาพ Flat ชิดขอบผนังส่วนที่ยื่นออกมาด้านบน เพราะติดเสาขนาดใหญ่ 4 ต้น ริมทางเดิน

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 4
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

ฝั่งโซนโรง 5-8 ที่เรียกว่าเป็นโรง V.I.P ที่สุดแล้วของสาขานี้

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณจุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5-8

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 189 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน รุ่นเก่า และเบาะหนัง จอภาพ Scope ชิดขอบผนังส่วนที่ยื่นออกมาด้านบน เพราะติดเสา 2 ต้น ริมทางเดิน ประตูทางเข้าหลักอยู่ด้านขวาของโรง

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 255 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน รุ่นเก่า และเบาะหนัง จอภาพ Scope ชิดเพดาน และเสา 2 ต้น ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าตรงทางเดิน

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 6
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
ที่นั่ง Opera Chair มีเฉพาะภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 199 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน รุ่นเก่า และเบาะหนัง จอภาพ Scope ขนาดมินิมอล และเสา 2 ต้น ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าตรงทางเดิน

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 7
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Cinema 8 โรงปกติ ขนาด 173 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้แดงรุ่นปัจจุบัน รุ่นเก่า และเบาะหนัง จอภาพ Scope แบบ Wall-to-Wall ที่ดูจะเป็นโรงหนังแบบสมประกอบที่สุดของสาขานี้แล้ว

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

มีห้องน้ำให้บริการภายในพื้นที่โรงภาพยนตร์ ระหว่างโรง 4-5 และ ด้านหลังโรง 8

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

การเดินทางมาดูหนังที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง มีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายมาถึงแล้ว ลงสถานีสำโรง (E15) เดิน Skywalk เชื่อมเข้าอาคารศูนย์การค้าได้เลย

(ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ อัตราส่วนโดยประมาณ)
ติดต่อเช่าพื้นที่ เหมาโรงหนัง จัดกิจกรรม โทร 08-4464-4687
BTS MRT CINEMA ROUTE MAP INFO นั่งรถไฟฟ้าไปดูหนังที่ไหนได้บ้าง
Major Cineplex Showtime รอบฉาย ซื้อตั๋วหนัง รอบหนัง

54 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page