top of page

K9 Cine'Blog

  • Instagram
  • Facebook

The Passion of Cinema Experiences

ตีตั๋ว...พาทัวร์โรงหนัง

8 Cinemas @ Major Cineplex Samrong

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 8 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong) นับว่าเป็นสาขาที่เก่าแก่สุดของสมุทรปราการเลยก็ว่าได้ จากอดีตโรงหนังของชาวสำโรงตั้งแต่ยุค เอ็นเตอร์เทน นนทนันท์ และ EGV ก่อนเปลี่ยนมาเป็น Major Cineplex 12 โรง ในปี 2007 และในปี 2018 ยุบโรงที่ 1-4 ทำให้เหลือ 8 โรง (โรง 5-12 เดิม) มาจนถึงปัจจุบัน

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณด้านหน้า จุดจำหน่ายบัตร Box Office E-Ticket และ Concession

พื้นที่โรงภาพยนตร์ ตั้งอยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ที่เคยเป็นโครงสร้างจากโรงหนังเก่า ทำให้ผังโรงที่นี่อาจจะดูแปลกตาไปหน่อย บางโรงมีเสา มีคาน อยู่ภายในโรง โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือฝั่ง Box Office จะเป็นโรงภาพยนตร์โรงที่ 1-4 และฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงที่ 5-8 รวม 1,732 ที่นั่ง มีตั้งแต่โรงขนาดเล็ก ไปจนถึงใหญ่ มีเก้าพิเศษ Opera Chair 1 โรง

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
จุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-4
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณ Lobby ที่นั่งรอชมภาพยนตร์

Cinema 1 โรงปกติ ขนาด 386 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้จัดวางแบ่งเป็น 3 ตอน แบบหอประชุม จอภาพ Scope (เป็นโรงใหญ่สุด แต่ขนาดจอไม่ได้ใหญ่ตามขนาดโรง)


(ปัจจุบัน เปิดขายเฉพาะที่นั่งโซนกลาง เท่านั้น)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

ตัวอย่างหน้าจอเวลาฉายภาพยนตร์เรื่องที่เป็นอัตราส่วน Flat

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 231 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope (มีคานบนเพดาน)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 2
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 113 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Flat

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 186 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Flat (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

ฝั่งโซนโรง 5-8 ที่เรียกว่าเป็นโรง V.I.P ที่สุดแล้วของสาขานี้

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณจุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5-8

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 189 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 255 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 6
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ที่นั่ง Opera Chair ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 199 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 7
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 8 โรงปกติ ขนาด 173 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

มีห้องน้ำให้บริการภายในพื้นที่โรงภาพยนตร์ ระหว่างโรง 4-5 และ ด้านหลังโรง 8

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

การเดินทางมาดูหนังที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง มีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายมาถึงแล้ว ลงสถานีสำโรง (E15) เดิน Skywalk เชื่อมเข้าอาคารศูนย์การค้าได้เลย

ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ 8 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong) อัตราส่วนโดยประมาณ
ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ 8 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong) อัตราส่วนโดยประมาณ

เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ
สนใจ เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ ติดต่อเบอร์โทร 084-464-4687 หรือ คลิกที่นี่
137 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page