top of page

K9 Cine'blog
CINEMA Explorer

8 Cinemas @ Major Cineplex Samrong

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 8 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong) นับว่าเป็นสาขาที่เก่าแก่สุดของสมุทรปราการเลยก็ว่าได้ จากอดีตโรงหนังของชาวสำโรงตั้งแต่ยุค เอ็นเตอร์เทน นนทนันท์ และ EGV ก่อนเปลี่ยนมาเป็น Major Cineplex 12 โรง ในปี 2007 และในปี 2018 ยุบโรงที่ 1-4 ทำให้เหลือ 8 โรง (โรง 5-12 เดิม) มาจนถึงปัจจุบัน

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณด้านหน้า Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

พื้นที่โรงภาพยนตร์ ตั้งอยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ที่เคยเป็นโครงสร้างจากโรงหนังเก่า ทำให้ผังโรงที่นี่อาจจะดูแปลกตาไปหน่อย บางโรงมีเสา มีคาน อยู่ภายในโรง โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือฝั่ง Box Office จะเป็นโรงภาพยนตร์โรงที่ 1-4 และฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงที่ 5-8 รวม 1,732 ที่นั่ง มีตั้งแต่โรงขนาดเล็ก ไปจนถึงใหญ่ มีเก้าพิเศษ Opera Chair 1 โรง


Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
จุดจำหน่ายป๊อปอคร์น Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
จุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-4
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณ Lobby ที่นั่งรอชมภาพยนตร์

Cinema 1 โรงปกติ ขนาด 386 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) เก้าอี้จัดวางแบ่งเป็น 3 ตอน แบบหอประชุม จอภาพ Scope


(ปัจจุบัน เปิดขายเฉพาะที่นั่งโซนกลาง เท่านั้น)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

ตัวอย่างหน้าจอเวลาฉายภาพยนตร์เรื่องที่เป็นอัตราส่วน Flat

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 231 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope (มีคานบนเพดาน)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 2
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 113 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Flat

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 186 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Flat (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

ฝั่งโซนโรง 5-8 ที่เรียกว่าเป็นโรง V.I.P ที่สุดแล้วของสาขานี้

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
บริเวณจุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5-8

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 189 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 255 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 6
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
ที่นั่ง Opera Chair ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 199 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope (มีเสาตั้งอยู่ภายในโรง)

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 7
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

Cinema 8 โรงปกติ ขนาด 173 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)
Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง
ภาพบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong)

มีห้องน้ำให้บริการภายในพื้นที่โรงภาพยนตร์ ระหว่างโรง 4-5 และ ด้านหลังโรง 8

Major Cineplex Samrong เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

การเดินทางมาดูหนังที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง มีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายมาถึงแล้ว 2 สาย BTS สายสีเขียว และ MRT สายสีเหลือง จุดเชื่อมต่อสถานีสำโรง เดิน Skywalk เชื่อมเข้าอาคารศูนย์การค้าได้เลย

ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ 8 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong) อัตราส่วนโดยประมาณ
ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ 8 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง (Major Cineplex Samrong) อัตราส่วนโดยประมาณComments


© 2024 : K9Digitive    |    About Us    |    Contact Us    |    Facebook

bottom of page