top of page

K9 Cine'blog
CINEMA Explorer

10 Cinemas @ Major Cineplex Pinklao & Wel Cineplex

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 10 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao) และ เวล ซีนีเพล็กซ์ (Wel Cineplex) จากจุดเริ่มต้นของแบรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาแรกในไทย เปิดให้บริการเมื่อปี 1995 ในรูปแบบของ Standalone "Cineplex" บนพื้นที่ทำเลทองในย่านปิ่นเกล้า (ห้างเวลโกเดิม) ปะทะคู่แข่งอย่าง อีจีวี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า กับสโลแกน "สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก" ของฝั่งธนบุรีในยุคนั้น สู่ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากว่า 28 ปี

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

ย้อนอดีต เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า เดิม มี 8 โรงภาพยนตร์ บนชั้น 4 อาคารศูนย์การค้า โดยพื้นที่โครงการเป็นของ หจก.เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ (เจ้าของอาคาร) บจ.เพชรปิ่นเกล้า (สิทธิ์การเช่าพื้นที่) บจ.เวลแอด (ที่ปรึกษาโครงการ) และ บจ.เวล ซีนีเพล็กซ์ (ให้เช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์) โดยเมเจอร์ฯ เข้ามาบริหารจัดการและให้บริการ ทั้ง 8 โรงภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ (โรงที่ 1) โรงภาพยนตร์ระบบ THX (โรงที่ 2) และโรงภาพยนตร์ขนาดมาตรฐาน (โรงที่ 3-8) รวมกว่า 3,000 ที่นั่ง

  • ปี 2005 เมเจอร์ฯ ได้ขยายต่อเติมพื้นที่ชั้น 4 (ฝั่งซ้ายของอาคาร) เพิ่มอีก 5 โรงภาพยนตร์ รวมเป็น 13 โรง กว่า 3,800 ที่นั่ง

  • ปี 2010 เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ IMAX Digital ในโรงภาพยนตร์ที่ 2 และปิดตัวไปในปี 2015

  • ปี 2016 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณชั้น 3-4 โซนโรงภาพยนตร์ที่ 1-8 จึงปิดให้บริการทั้ง 13 โรงภาพยนตร์ รวมทั้งศูนย์การค้า

  • ปี 2017 เริ่มกลับมาเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ที่ 9-13 และปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 (ฝั่งขวา) เป็นโรงภาพยนตร์ใหม่ จำนวน 5 โรง (แทนโรง 1-8 เดิม)

  • ปี 2019 เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 ในชื่อว่า Wel Cineplex

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
ทางเข้าด้านหน้าศูนย์การค้า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

หลังจากเหตุไฟไหม้ปี 2016 ทำให้เมเจอร์ฯ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย รวมกว่า 479 ล้านบาท* (FY'2021) และได้คืนพื้นที่เช่าส่วนของ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปัจจุบันโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา ปิ่นเกล้า เหลือเพียง 5 โรงภาพยนตร์ (โรง 9-13 เดิม ปรับเป็นโรง 6-10) รวม 1,372 ที่นั่ง ที่อยู่ภายใต้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
Box Office ชั้น 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
Concession ชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
จุดฉีกบัตร ชั้น 3 ทางขึ้นโรงภาพยนตร์ที่ 6-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ส่วนมากเน้นพากย์ไทยเป็นหลัก แต่ก็ยังพอมี Soundtrack สำหรับหนังใหญ่บ้าง ซึ่งโดยภาพรวมคนดูยังน้อยกว่าฝั่งสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า หลายเท่าตัว แต่ถ้าเทียบเรื่องราคา และขนาดโรง ที่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บริเวณโถง Lobby ชั้น 5 โรงภาพยนตร์ที่ 6-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
 โรงภาพยนตร์ที่ 6-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
Concession ชั้น 4 โรงภาพยนตร์ที่ 6-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บริเวณโถง Lobby ชั้น 5 โรงภาพยนตร์ที่ 6-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 6-7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 8-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

ชั้น 4 (ฝั่งซ้าย) โรงภาพยนตร์ที่ 6-10


Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 344 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
ที่นั่ง Opera Chair ในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 300 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
ที่นั่ง Opera Chair ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

Cinema 8 โรงปกติ ขนาด 221 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon Seat) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

Cinema 9 โรงปกติ ขนาด 273 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon Seat) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

Cinema 10 โรงปกติ ขนาด 234 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon Seat) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

ชั้น 4 (ฝั่งขวา) โรงภาพยนตร์ที่ 1-5

หลังจาก Renovate ใหม่ บนพื้นที่ชั้น 4 (ฝั่งขวา) แยกเป็นส่วนของ Wel Cineplex (บจ.เวล ซีนีเพล็กซ์) เป็นบริษัทของตระกูล แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นของ บมจ.เมเจอร์ กรุ้ป โดยให้เมเจอร์ฯ ดำเนินธุรกิจร่วมในการบริหารจัดการ ให้บริการจัดฉายภาพยนตร์ แล้วแบ่งรายได้หักค่าใช้จ่ายกันหลังบ้าน ทำให้โรงภาพยนตร์ที่ 1-5 ไม่ได้นับรวมเป็นสาขาของเมเจอร์ฯ แต่สามารถทำการตลาดร่วมกันในบางช่องทางได้ อย่างเช่น ช่องการทางจำหน่ายตั๋วที่มีเฉพาะ Box Office E-Ticket และเว็บไซต์ ส่วนใน Mobile Application จะเปิดขายเฉพาะโรง 6-10 เท่านั้น และยังไม่มีโฆษณา (Screen Ad) ฉายในโรง

โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
ทางขึ้นโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
Concession ชั้น 3 โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
Lobby Lounge ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
Lobby Lounge ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)

5 โรงภาพยนตร์ Wel Cineplex ประกอบด้วยโรงขนาดใหญ่ 1 โรง และขนาดมาตรฐาน 4 โรง รวม 722 ที่นั่ง ทุกโรงเป็นที่นั่งเบาะคู่ เหมือนโรง VIP แต่ราคาพอๆ กับโรงปกติ และไม่สามารถใช้โปรโมชั่นบางตัวได้ ทำให้คนดูน้อยกว่าฝั่งโรง 6-10 ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบส่วนตัว ไม่ค่อยมีคน แนะนำให้ดูฝั่งนี้ โปรแกรมภาพยนตร์ที่เข้าฉายก็เหมือนๆ กันกับของเมเจอร์ฯ โดยแบ่งโรง และมีรอบใกล้เคียงกัน แถมมี Lounge สวยหรูให้นั่งเล่นระหว่างรอชมภาพยนตร์อีกด้วย


Cinema 1 โรงปกติ ขนาด 262 ที่นั่ง (Privilege Seat) จอภาพ (2.2:1) ขนาด ≈ 18x8 เมตร

  • Flat ≈ 15x8 เมตร (ปรับ Masking ซ้ายขวา)

  • Scope ฉายแบบเต็มจอ ภาพจะโดน Crop ซ้ายขวาออก

โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 118 ที่นั่ง (Privilege Seat) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 110 ที่นั่ง (Premium Seat) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 116 ที่นั่ง (Premium / Privilege Seat) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 116 ที่นั่ง (Premium / Privilege Seat) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)

โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
ห้องน้ำชั้น 4 ฝั่งโรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
ห้องน้ำชั้น 4 ฝั่งโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
โรงภาพยนตร์ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Wel Cineplex Pinklao)
ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ ชั้น 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ เวล ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (อัตราส่วนโดยประมาณ)

การเดินทางมาดูหนังที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า หากจะมาด้วยรถไฟฟ้า สถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีบางยี่ขัน (BL05) อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประมาณ 1.5 กม.

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)
ด้านหน้าศูนย์การค้า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (Major Cineplex Pinklao)

227 views0 comments

Kommentare


© 2024 : K9Digitive    |    About Us    |    Contact Us    |    Facebook

bottom of page