top of page

K9 Cine'blog
CINEMA Explorer

5 Cinemas @ Major Cineplex Lotus's Srinakarin

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 5 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ศรีนครินทร์ (Major Cineplex Lotus's Srinakarin) เปิดมาตั้งแต่ปี 2008 นับเป็นสาขาที่ 2 ของเครือเมเจอร์ฯ ในจังหวัด สมุทรปราการ ที่ให้บริการมานานกว่า 14 ปี เป็นสาขาที่อยู่ใน Hypermarket จับกลุ่มลูกค้าระดับกลางในย่านศรีนครินทร์

Major Cineplex Lotus's Srinakarin
Major Cineplex Lotus's Srinakarin
ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket Major Cineplex Lotus's Srinakarin
Box Office ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket Major Cineplex Lotus's Srinakarin
เคาท์เตอร์บริการ และจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น Major Cineplex Lotus's Srinakarin
เคาท์เตอร์บริการ และจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น Major Cineplex Lotus's Srinakarin
จุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin
จุดฉีกบัตร ทางเข้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin

พื้นที่โรงภาพยนตร์ อยู่บนชั้น 2 ของห้าง ซึ่งแต่เดิมไม่มีส่วนของโรงภาพยนตร์ ทางโลตัสจึงทำการปรับปรุงสโตร์ขยายพื้นที่เพิ่มเติม ปรับเป็น พลัส มอลล์ เพื่อสร้างโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในภายหลัง ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดมาตรฐาน 5 โรง รวม 1,192 ที่นั่ง ไม่มีโรงหรือเก้าอี้พิเศษใดๆ โปรแกรมฉายสาขานี้ส่วนมากจะเป็นหนังในกระแส เน้นเสียงไทยเป็นหลัก แต่ถ้าหนังใหญ่ ก็จะมีเสียง Soundtrack เข้าฉายด้วย

บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 3-5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 3-5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
ประตูทางเข้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin
ประตูทางเข้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin

Cinema 1 โรงปกติ ขนาด 207 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Lotus's Srinakarin

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 207 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 Major Cineplex Lotus's Srinakarin

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 255 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Lotus's Srinakarin

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 255 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Lotus's Srinakarin

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 268 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Lotus's Srinakarin

มีห้องน้ำให้บริการสำหรับลูกค้า อยู่บริเวณด้านข้างโรงภาพยนตร์ที่ 1 และพื้นที่นั่งรอชมภาพยนตร์ จะอยู่บริเวณด้านในหน้าโรง 1-2 หลังผ่านจุดฉีกบัตรเข้าไปแล้ว

ห้องน้ำ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin
ห้องน้ำ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บริเวณ Lobby สำหรับลูกค้านั่งรอชมภาพยนตร์  Major Cineplex Lotus's Srinakarin
บริเวณ Lobby สำหรับลูกค้านั่งรอชมภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin

การเดินทางมาดูหนังที่นี่ เหมาะกับผู้ที่มีรถส่วนตัว หรือใช้บริการรถประจำทาง เนื่องจากตัวห้างไม่ได้ติดกับเส้นทางรถไฟฟ้า แต่อยู่ใกล้กับ BTS สายสุขุมวิท สถานีศรีนครินทร์ (E20) ประมาณ 4 กม. และอยู่ห่างจากสถานี MRT สายสีเหลือง (ศรีเทพา YL21 และศรีด่าน YL20) ประมาณ 2 กม.

ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin อัตราส่วนโดยประมาณ
ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus's Srinakarin อัตราส่วนโดยประมาณ

79 views0 comments

Comments


© 2024 : K9Digitive    |    About Us    |    Contact Us    |    Facebook

bottom of page