top of page

K9 Cine'blog
CINEMA Explorer

10 Cinemas @ Major Cineplex Lotus's Bangkapi

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 10 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi) เป็นอีกหนึ่งสาขาเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2002 ถัดจากสาขาบางนา และมีจำนวนโรงภาพยนตร์มากที่สุด และสวยสุดในบรรดาสาขาที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้ากลุ่ม Hypermarket ด้วยกัน ตามรูปแบบ Theme Cinema ในยุคนั้น ซึ่งล่าสุดปี 2023 ได้มีการปรับโฉมใหม่ ดูสว่างสดใส ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ากับโฉมใหม่ของโลตัส และต้อนรับการมาของรถไฟฟ้า ส่วนภายในโรงภาพยนตร์ยังคงสไตล์การตกแต่งแบบคลาสสิคไว้เช่นเดิม

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ทางเข้าชั้น 2 โถงบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
Chandelier โถงบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

ด้วยความที่ย่านบางกะปิ มีทั้งห้างเล็ก ห้างใหญ่ ถึงแม้สาขานี้จะอยู่ในห้างเล็ก แต่ก็สามารถดึงลูกค้ามาใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่นราคา การปรับปรุงระบบภาพและเสียง โดยเริ่มทะยอยเปลี่ยนลำโพงใหม่ และเครื่องฉาย Laser Projector เพื่อเป็นโรงภาพยนตร์ LASERPLEX เต็มรูปแบบ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณโถง Lobby เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณโถง Lobby เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
Box Office และ E-Ticket เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
Showtime เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณ Lobby เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณโถง Lobby เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณโถง Lobby เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
Chandelier โถงทาง Lobby โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
จุดจำหน่ายเครื่องดื่มป๊อปคอร์น Concession เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

พื้นที่โรงภาพยนตร์ทั้งหมดตั้งอยู่บนชั้น 3 ผ่านโถงบันไดเลื่อนจากชั้น 2 ขึ้นมาก็จะพบกับ Lobby อันกว้างขวาง และทั้ง 10 โรงภาพยนตร์ ประกอบด้วยโรงขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวม 2,205 ที่นั่ง ไม่มีโรงพิเศษ (จากเดิมที่เคยมี Emperor Class) ปัจจุบันเหลือเก้าอี้พิเศษที่เป็น Opera Chair และ Optimus ที่ผสมอยู่ในบางโรง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
จุดฉีกบัตรทางเข้าโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงทางเดิน หน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงทางเดิน หน้าโรงภาพยนตร์ที่ 5-7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงทางเดิน หน้าโรงภาพยนตร์ที่ 7-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงทางเดิน หน้าโรงภาพยนตร์ที่ 8-10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณทางเดินโถงทางเดิน โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
โถงทางเดินเข้าห้องน้ำ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
Chandelier โถงทางเดิน โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 1 โรงปกติ ขนาด 204 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 280 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 204 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 109 ที่นั่ง (Honeymoon) จอภาพ Scope

(เคยเป็นโรง VIP Emperor Class) มีทางหนีไฟอยู่ตรงกลางด้านหน้าประตูทางเข้า

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
บริเวณ Lobby หน้าโรงภาพยนตร์ที่ 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 231 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 231 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 231 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 8 โรงปกติ ขนาด 197 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 9 โรงปกติ ขนาด 342 ที่นั่ง (Normal / Optimus Chair / Opera Chair) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 (Optimus Chair) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 (Opera Chair) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

Cinema 10 โรงปกติ ขนาด 176 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

ห้องน้ำมีให้บริการ 2 จุด บริเวณด้านนอก ข้าง Concession และด้านในอยู่หลังโรง 4 สามารถเดินเชื่อมไปโรง 8-10 ได้

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ห้องน้ำบริเวณ Lobby ด้านนอก ข้าง Concession เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ห้องน้ำบริเวณ Lobby ด้านนอก ข้าง Concession เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ห้องน้ำบริเวณ Lobby ด้านนอก ข้าง Concession เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
มุมคลาสสิค บันไดทางขึ้นโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)
ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ (Major Cineplex Lotus's Bangkapi)

การเดินทางมา โลตัส บางกะปิ สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ลงสถานีบางกะปิ เดินต่อมาประมาณ 500 เมตร (มี Skywalk เชื่อมกับทางเดินไปสถานีรถไฟฟ้า)


ภาพบรรยากาศก่อน Renovate

Comments


© 2024 : K9Digitive    |    About Us    |    Contact Us    |    Facebook

bottom of page