top of page

K9 Cine'blog
CINEMA Explorer

7 Cinemas @ Major Cineplex Fashion Island


ตีตั๋ว...พาทัวร์ 7 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ (Major Cineplex Fashion Island) ที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และชาวย่านรามอินทรา จนกลายเป็น TOP 5 สาขาที่มียอดขายตั๋วติดอันดับต้นๆ ของเครือเมเจอร์ฯ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
จุดจำหน่ายตั๋ว E-Ticket และป๊อปคอร์น บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
จุดจำหน่ายเครื่องดื่มป๊อปคอร์น Concession และ Box Office Major Cineplex Fashion Island

ในปี 2005 ได้ Renovate จาก EGV Fashion เดิม 7 โรง และเพิ่มอีก 4 โรง พร้อมเปลี่ยนแบรนด์เป็น Major Cineplex รวม 11 โรง จำนวน 2,400 ที่นั่ง รวมถึงจดทะเบียนเป็นชื่อ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และเปลี่ยนมาขายเครื่องดื่ม Pepsi โดยปริยาย

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น Concession บริเวณด้านใน Lobby Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
บริเวณโถงกลางสำหรับลูกค้าระหว่างรอชมภาพยนตร์ Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island

ในปี 2015 ได้เปิดสาขา พรอมานาด ที่อยู่เชื่อมติดกัน และปิดที่แฟชั่น 4 โรง กลับมาเหลือ 7 โรง จนถึงปัจจุบัน รวม 1,495 ที่นั่ง (ไม่มีโรงพิเศษ) มีเก้าอี้พิเศษ Opera Chair ที่ผสมอยู่ในบางโรง สไตล์การตกแต่งสาขานี้ ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากไปกว่าที่เห็นภายนอก ภายในเหมือนสาขาอื่นทั่วไปตามสไตล์เมเจอร์ฯ แต่ยังมีกลิ่นอายของ EGV อยู่บ้าง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางขึ้นบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 3 อยู่โซนเดียวกับโรง 1,2 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเดินบริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1,2 และทางขึ้นชั้นลอย โรงที่ 2 และ 7 Major Cineplex Fashion Island

Cinema 1 โรงปกติ ขนาด 194 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1

Cinema 2 โรงปกติ ขนาดใหญ่สุด 310 ที่นั่ง มี 2 ชั้น (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 2 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 (ชั้นล่าง แถว VA,VB,C-N) Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ที่นั่ง Opera Chair (แถว VA,VB) ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
บริเวณทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 2 ชั้นบน (Balcony ที่นั่งแถว FA-FC)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 ชั้น Balcony Major Cineplex Fashion Island

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 223 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Fashion Island
Major Cineplex Fashion Island
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 Major Cineplex Fashion Island

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
บริเวณบันไดทางเดินหน้าโรง 4,5,6 Major Cineplex Fashion Island

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 280 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 Major Cineplex Fashion Island

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 200 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 Major Cineplex Fashion Island

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 176 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 6
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 112 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope ขนาดเล็กที่สุด ทุกที่นั่งเป็นเบาะหนัง อยู่ข้างบนชั้นลอย

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
บันไดทางขึ้นโรงภาพยนตร์ที่ 7 รวมทั้งโรง 2 ชั้น Balcony
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
มุมนั่งรอชมภาพยนตร์ โรง 7 และโรง 2 (Balcony)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 112 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope ขนาดเล็กที่สุด ทุกที่นั่งเป็นเบาะหนัง อยู่ข้างบนชั้นลอย

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 7 Major Cineplex Fashion Island
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 Major Cineplex Fashion Island
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 Major Cineplex Fashion Island
ผังตำแหน่งโรงภาพยนตร์ที่ 1-7 Major Cineplex Fashion Island

การเดินทางมา แฟชั่นไอส์แลนด์ จะสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู มาลงสถานีวงแหวนรามอินทรา


Recent Posts

See All

Comments


© 2024 : K9Digitive    |    About Us    |    Contact Us    |    Facebook

bottom of page