top of page

K9 Cine'Blog

  • Instagram
  • Facebook

The Passion of Cinema Experiences

ตีตั๋ว...พาทัวร์โรงหนัง

10 Cinemas @ Major Cineplex Central Bangna

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 10 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna) กว่า 20 ปี ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2002 กลับมาที่นี่ทีไรทำให้นึกถึงบรรยากาศในอดีตเคยเป็นแหล่งรวมวัยรุ่น และเป็นโรงหนังที่หรูสุดในย่านบางนาเลยก็ว่าได้ในสมัยก่อนการมาของ MEGA พอหลังจากนั้นสาขานี้เริ่มยอดก็เริ่มลงเรื่อยๆ ส่วนสภาพโรงยังคงดูดี เพราะเคยผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมภายนอก แต่ยังผสมผสานความคลาสสิคสไตล์ Parisian Theme Cinema ของเดิมภายในโรงไว้อยู่

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)

ช่วงที่มีการ Renovate ครั้งใหญ่ ในปี 2011 ได้ทำการปรับปรุงตกแต่งใหม่ ย้าย Box Office ด้านในมาไว้ด้านนอกแทน ปรับพื้นที่ Lobby โถงกลาง VIP Lounge และ Concession เพื่อต่อเติมเพิ่มอีก 1 โรงภาพยนตร์ แต่ดันมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้โรงที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่นั้นถูกยุบไป จึงเปิดให้บริการ 10 โรงเหมือนเดิมจนมาถึงปัจจุบัน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
Box Office ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
บริเวณพื้นที่ Lobby หน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
จุดจำหน่ายเครื่องดื่ม ป๊อปคอร์น Concession
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
จุดฉีกบัตรทางเข้าโรงภาพยนตร์ หน้าโรง 3-4

พื้นที่โรงภาพยนตร์ทั้งหมดตั้งอยู่บนชั้น 6 ของเซ็นทรัลบางนา ทั้ง 10 โรงภาพยนตร์ ประกอบด้วยโรงขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวม 1,950 ที่นั่ง พร้อมด้วยโรง VIP Ultra Screen ไม่มีระบบพิเศษ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
บริเวณทางเดิน หน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 5-10
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
บริเวณทางเดิน หน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-2
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
บริเวณ Lobby หน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-2
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ประตูทางเข้าโรงภาพยนตร์

Cinema 1 โรง VIP Ultra Screen ขนาด 24 ที่นั่ง (Ultra Screen Seat) จอภาพ Flat

(เคยให้บริการ Emperor Class)

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 (VIP Ultra Screen)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 (VIP Ultra Screen)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 (VIP Ultra Screen)

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 88 ที่นั่ง (Honeymoon) จอภาพ Flat

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 187 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 176 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 144 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 242 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 170 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7

Cinema 8 โรงปกติ ขนาด 126 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Flat

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 8

Cinema 9 โรงปกติ ขนาด 497 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon / Opera Chair) จอภาพ Scope แบ่งที่นั่งซ้ายขวามีทางเดินตรงกลาง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9 (Opera Chair)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 9

Cinema 10 โรงปกติ ขนาด 300 ที่นั่ง (Normal / Honeymoon) จอภาพ Scope

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ภายในโรงภาพยนตร์ที่ 10

ห้องน้ำมีให้บริการเพียงจุดเดียว อยู่ฝั่งโรง 1-3

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ห้องน้ำ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ทางขึ้น ชั้น 6 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา (Major Cineplex Central Bangna)
ตำแหน่งที่ตั้ง โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 6

การเดินทางมา เซ็นทรัล บางนา ด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ลงสถานีอุดมสุข หรือสถานีบางนา ต่อรถมาเส้นบางนาตราด ประมาณ 4 กม. โรงหนังชั้น 6 จะต้องใช้ทางขึ้นบันไดเลื่อนเท่านั้น (ลิฟต์ขึ้นมาถึงแค่ชั้น 5)


เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ
สนใจ เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ ติดต่อเบอร์โทร 084-464-4687 หรือ คลิกที่นี่


Recent Posts

See All
bottom of page