top of page

K9 Cine'Blog

  • Instagram
  • Facebook

The Passion of Cinema Experiences

ตีตั๋ว...พาทัวร์โรงหนัง

7 Cinemas @ Bangkapi Cineplex

ตีตั๋ว...พาทัวร์ 7 โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ (Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi) ห้างที่อยู่คู่กับชาวบางกะปิมานานกว่า 29 ปี มีโรงภาพยนตร์เปลี่ยนผ่านในแต่ละยุคสมัยหลากหลายเครือ จนมาสู่การพลิกโฉมใหม่ในปี 2023 เมื่อเครือเมเจอร์ฯ กรุ้ป เข้ามาเสริมทัพกับเดอะมอลล์ สร้างปรากฎการณ์ให้เป็น "มหานคร" แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของศูนย์การค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ (เป็นพื้นที่ชั้น 4 เดิมของโรงภาพยนตร์ SF Cinema โรงที่ 1-9) ซึ่งทางเมเจอร์ฯ เข้ามาปรับปรุงใหม่ เปิดให้บริการแทน ภายใต้แบรนด์ Cineplex ที่จดทะเบียนโดย บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ด้วยระบบฉาย LASERPLEX จำนวน 8 โรงภาพยนตร์ รวมกว่า 1,900 ที่นั่ง ประกอบด้วย 7 โรงภาพยนตร์ปกติ พร้อมโรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก (Kids Cinema) และ 1 โรงภาพยนตร์ IMAX ซึ่งเมื่อรวมกับฝั่งตรงข้าม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัสบางกะปิ ทำให้ย่านนี้มีมากถึง 18 โรงภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา เฉพาะโรงภาพยนตร์ปกติ และ Kids Cinema ส่วนโรงภาพยนตร์ IMAX อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2024

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงด้านหน้า โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงด้านหน้า โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น Concession บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Concession มีบริการในรูปแบบ Self-Service Order & Pickup สามารถสั่งซื้อ Popcorn เครื่องดื่ม รวมถึง Bucket Set ได้ง่ายๆ ผ่าน Table ด้วยตัวเอง แล้วรอเรียกรับสินค้าได้เลย

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น Concession บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงด้านหน้า โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถง Lobby ด้านหน้า โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถง Lobby ด้านหน้า โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
จุดฉีกบัตรทางเข้าโรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
จุดฉีกบัตรทางเข้าโรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงทางเดินหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-7 และ IMAX บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงทางเดินหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 3-7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงทางเดินหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 4-7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงทางเดินหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 6-7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บริเวณโถงทางเดินหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1-2 และ IMAX บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

ถึงสาขานี้ไม่มีโรงพิเศษ VIP แต่โรงปกติจะมีที่นั่ง Optimus และ Opera Chair ในทุกโรงภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
เก้าอี้ Optimus Chair โรงภาพยนตร์ที่ 1-7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
เก้าอี้ Opera Chair โรงภาพยนตร์ที่ 1-7 โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
เก้าอี้ Double Bed โรงภาพยนตร์ที่ 1 โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
เครื่องฉาย Laser โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
มุมสำหรับเด็ก Playland ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
มุมสำหรับเด็ก Playland ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
มุมสำหรับเด็ก Playland ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
มุมสำหรับเด็ก Playland ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
มุมสำหรับเด็ก Playland ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
มุมสำหรับเด็ก Playland ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Cinema 1 โรงปกติ (Kids Cinema) ขนาด 173 ที่นั่ง (Normal / Opera / Double Bed) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 1 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Cinema 2 โรงปกติ ขนาด 264 ที่นั่ง (Normal / Optimus / Opera) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 2 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Cinema 3 โรงปกติ ขนาด 264 ที่นั่ง (Normal / Optimus / Opera) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 3 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Cinema 4 โรงปกติ ขนาด 164 ที่นั่ง (Normal / Optimus / Opera) จอภาพ Flat

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 4 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Cinema 5 โรงปกติ ขนาด 261 ที่นั่ง (Normal / Optimus / Opera) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Cinema 6 โรงปกติ ขนาด 164 ที่นั่ง (Normal / Optimus / Opera) จอภาพ Flat

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 6 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 5 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

Cinema 7 โรงปกติ ขนาด 272 ที่นั่ง (Normal / Optimus / Opera) จอภาพ Scope

โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ 7 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

เตรียมพบกับ IMAX with Laser 12-Channel Sound สาขาใหม่ ที่ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ เร็วๆนี้

บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ IMAX Bangkapi Cineplex บริเวณตรงข้ามโรงภาพยนตร์ที่ 1-2 บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์

สำหรับห้องน้ำภายในพื้นที่ของโรงภาพยนตร์ ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงใหม่บริเวณพื้นที่โรง IMAX แนะนำให้ใช้บริการห้องน้ำด้านนอกโซน Dining Zone บริเวณ MCC Hall เป็นการชั่วคราว


ผังตำแหน่ง 8 โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi
ผังตำแหน่ง 8 โรงภาพยนตร์ บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ Bangkapi Cineplex The Mall Lifestore Bangkapi

การเดินทาง มีบริการขนส่งสาธารณะที่ผ่านถนนลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-รามคำแหง จากหลายเส้นทาง รวมทั้งเรือคลองแสนแสบ และติดกับเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง สถานีบางกะปิ (YL08) มี Skywalk เชื่อมทางเข้าห้างชั้น M และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสีน้ำตาล เชื่อมต่อที่สถานีแยกลำสี


เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ
สนใจ เหมารอบ เหมาโรง เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ภายในโรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษ ติดต่อ 084-464-4687

Recent Posts

See All
bottom of page